Dit is een kaart van Ulrum. In Ulrum werken bewoners samen met Gemeente de Marne, Provincie Groningen, Woonstichting Wierden en Borgen en vele andere partijen aan een toekomstbestendig dorp.

Wat speelt er allemaal in Ulrum? Wat vinden bewoners belangrijk? Wat moet er in Ulrum worden opgepakt? Hoe gaat Ulrum er op de (middel)lange termijn uitzien? Hiervoor wil het dorp nu en in de toekomst afgewogen, verantwoorde en gerichte keuzes kunnen maken. Met WERK&Ulrum willen we samen kwaliteiten en kansen in kaart brengen. Samen met bewoners en partners tekent en verbeeldt de kaart het verhaal van het dorp om te kunnen kijken wat er nodig is om karakteristieke elementen en structuren op een verantwoorde en duurzame manier te herstellen en/of te beheren, zodat het verhaal van het wierdedorp ook visueel beter beleefbaar wordt.

WERK&Ulrum wil vooral samenhang in de plannen aanbrengen en visueel in beeld brengen waar de kwaliteiten en de kansen op dit moment liggen. Daarbij worden, in overleg met de betrokken partijen, zoveel mogelijk relevante aspecten meegenomen, zoals de landschappelijke, cultuurhistorische en stedenbouwkundige kwaliteiten en knelpunten, inclusief de mogelijkheden voor versterking van de leefbaarheid en de ontwikkelingen in de andere thema’s.

Deze kaart is onvolledig, er verandert namelijk altijd wel iets in Ulrum. En da’s maar goed ook. Mis je wat op de kaart? Neem dan contact met ons op via info@deelnulrum.nl.

Colofon

Deze kaart is een project van Dear Hunter, vervaardigd met input van vele Ulrummers en een enkele bezoeker, in opdracht van Deel&Ulrum.